objavi na
pozareport.si

forum

Politika

Petek, 12. oktober 2007 ob 09:51

Oprostite, prosim: novo sojenje škofu Gregoriju Rožmanu?!
Zadovoljna nadškof Uran in eks tožilec Drobnič, prvak borcev Stanovnik bi še težjo obsodbo
2007 Pozareport

Odpri galerijo

Vrhovno sodišče je ugodilo zahtevi ljubljanske nadškofije ter razveljavilo pravnomočno sodbo proti nekdanjemu ljubljanskemu škofu Gregoriju Rožmanu in nekdanjemu voditelju SLS Mihi Kreku. Sodišče je ugotovilo, da je prišlo v primeru sojenja škofu Rožmanu do bistvenih kršitev kazenskega postopka. Zadevo je vrnilo Okrožnemu sodišču v Ljubljani v novo sojenje, so sporočili z vrhovnega sodišča. Odločitev sta pozdravila ljubljanski nadškof Alojz Uran in nekdanji generalni državni tožilec Anton Drobnič, medtem ko je predsednik Zveze združenj borcev narodnoosvobodilnega boja Janez Stanovnik dejal, da bi v obnovljenem postopku pričakoval še težjo obsodbo.
Vrhovno sodišče je ugotovilo, da je v primeru sojenja škofu Rožmanu prišlo do bistvenih kršitev določb kazenskega postopka glede vprašanj sojenja v nenavzočnosti, glede vprašanj pravice do obrambe in tudi glede vprašanja, ali je bila dana pravna podlaga za to, da je škofu sodilo vojaško sodišče. Pri presoji je vrhovno sodišče določbe zakona o kaznivih dejanjih zoper ljudstvo in državo, na podlagi katere je bil Rožman obsojen, razlagalo s pomočjo uredbe o vojaških sodiščih, zakonika o sodnem kazenskem postopku za Kraljevino SHS, statutom Nürnberškega sodišča in sedaj veljavnega zakona o kazenskem postopku. Ker so razlogi glede nedopustnosti sojenja v nenavzočnosti v korist tudi obsojenemu Mihi Kreku, je vrhovno sodišče obenem odločilo v njegovo korist, čeprav zanj zahteva za razveljavitev sodbe ni bila izrecno vložena.
Vrhovno sodišče je razveljavilo sodbo Vojaškega sodišča četrte armade z dne 3. avgusta 1946 v zvezi s sklepom Vrhovnega sodišča Jugoslovanske armade s 1. septembra 1946. Vojaško sodišče je škofa Rožmana med drugim obtožilo, da naj bi "poslal v službo okupatorja protiljudski del slovenske duhovščine, mu dajal direktive in preko njega izvajal protinarodne načrte in akcije v korist okupatorja". Škofu Rožmanu je vojaško sodišče tudi očitalo sodelovanje pri zaprisegi domobrancev 20. aprila 1944 in 30. januarja 1945.
Na razveljavitev pravnomočne sodbe proti nekdanjemu ljubljanskemu škofu Gregoriju Rožmanu se je v izjavi za javnost odzval tudi ljubljanski nadškof Alojz Uran. V razsodbi naj bi po mnenju nadškofa vrhovno sodišče opozorilo na številne pravne pomanjkljivosti v sojenju škofu Rožmanu: "Šlo je za totalitarno vojaško sodišče, ki je služilo interesom tedanje komunistične oblasti v želji uničiti Cerkev." Razsodba pomeni razbremenitev ljubljanske nadškofije in Cerkve na Slovenskem po dolgi ideološki vojni, ki je na pobudo komunističnih ideologov in zgodovinopiscev trajala vse od leta 1945 naprej, je še pojasnil nadškof. Nekdanji generalni državni tožilec Anton Drobnič meni, da je razveljavitev sodbe vendarle dokaz, da pravna država kljub desetletnemu nagajanju politike in ideologije na koncu le pride do prave poti. Po njegovih besedah je sodba proti nekdanjemu škofu Rožmanu ena najbolj sramotnih. Drobnič v obnovljenem postopku pričakuje oprostitev. Predsednik Zveze združenj borcev narodnoosvobodilnega boja Janez Stanovnik pa je prepričan, da je danes na razpolago več dokumentov kot takrat, ki nekdanjega škofa Rožmana bistveno bolj bremenijo. Glede na dokumente zgodovinopisja Stanovnik pravi, da bi v obnovljenem postopku pričakoval še težjo obsodbo.
Zahtevo za varstvo zakonitosti zoper pravnomočno sodbo na vrhovno sodišče kot zakoniti zastopnik Ljubljanske nadškofije leta 2006 vložil sedanji ljubljanski nadškof in metropolit Alojz Uran. Sicer je že nekdanji generalni državni tožilec Anton Drobnič novembra 1998 vložil zahtevo za varstvo zakonitosti glede sodbe proti škofu Rožmanu. Ta zahteva vrhovnemu sodišču ni bilo nikoli predložena, ker jo je nova generalna državna tožilka Zdenka Cerar marca 1999 umaknila. Drobnič je leta 1995 vložil tudi zahtevo za obnovo postopka, vendar jo je Okrožno sodišče v Ljubljani septembra 1996 zavrnilo. Pozneje je okrožno sodišče še dvakrat - leta 1998 in 2003 - zavrnilo zahtevek za obnovo postopka. Zoper zadnji sklep o zavrnitvi sta se decembra 2003 pritožila višja državna tožilka in obsojenčeva zagovornica, vendar je njuni pritožbi vrhovno sodišče aprila 2004 zavrnilo kot neutemeljeni.

Življenjepis škofa Gregorija Rožmana
Nekdanji ljubljanski škof Gregorij Rožman se je rodil 9. marca 1883 v vasi Dolinčiče na današnjem avstrijskem Koroškem, umrl pa je 16. novembra 1959 v Clevelandu. Maja 1945 se je pred komunisti umaknil na avstrijsko Koroško, od koder je odšel najprej v Švico in leta 1948 v Združene države Amerike. Tu je delal med slovenskimi izseljenci in begunci, še piše v Enciklopediji Slovenije. Ljubljanski škof je bil od leta 1930 do svoje smrti leta 1959.
Gregorij Rožman je bil v duhovnika posvečen leta 1907. V letih 1914-1919 je v malem semenišču v Celovcu predaval moralno teologijo in kanonsko pravo. Po prvi svetovni vojni se je s Koroške, ki je pripadla Avstriji, preselil v Ljubljano. Tu je bil v letih 1919-1929 profesor kanonskega prava na teološki fakulteti. Leta 1929 je postal sodelavec tedanjega ljubljanskega škofa Antona Bonaventure Jegliča, naslednje leto pa je postal njegov naslednik. Že pred drugo svetovno vojno je obsodil komunizem in nasprotoval komunistični revoluciji. Med drugo svetovno vojno je izrazil lojalnost do italijanskih okupacijskih oblasteh in se zavzemal za avtonomijo Slovenije. Pri italijanskih okupacijskih oblasteh se je zavzemal tudi za spoštovanje obljubljene avtonomije in za osvoboditev talcev.

Na sodnem procesu pred vojaškim sodiščem v Ljubljani je bil 21.-30.8. 1946 v odsotnosti obtožen sodelovanja z okupatorjem in obsojen na 18. let strogega zapora, izgubo državljanskih pravic za dobo 10 let in zaplembo celotnega premoženja.
Po Rožmanovem umiku na avstrijsko Koroško je junija leta 1945 kot generalni vikar prevzel vodstvo ljubljanske škofije Anton Vovk. Ta je bil prvega decembra 1946 posvečen za pomožnega škofa, leta 1950 pa imenovan za apostolskega administratorja ljubljanske škofije. Po smrti škofa Rožmana je bil novembra 1959 imenovan za pravega ljubljanskega škofa.
Argentinski novinar Uki Goni je v svoji znameniti knjigi Resnična Odessa (izšla je tudi v slovenščini) ljubljanskega nadškofa Rožmana označil za "razvpitega antisemita in vojnega zločinca", ki je sodeloval pri kanaliziranju famoznega ustaškega zlata s švicarskih računov v Argentino.

Sorodne vsebine

Galerija slik

Teme
Gregoriju Rožmanu Mihi Kreku Alojz Uran anton drobnič janez stanovnik Zdenka Cerar Življenjepis škofa Gregorija Rožmana Antona Bonaventure Jegliča anton vovk Uki Goni

objavi na pozareport.si

Zadnji komentarji

điđimiđi

2018-10-14 20:18:01


premalo

Prijatelji

NAJBOLJ OBISKANO

Oprostite, prosim: novo sojenje škofu Gregoriju Rožmanu?!