objavi na
pozareport.si

forum

Posli & finance

Torek, 17. julij 2007 ob 20:10

Danes prvi dan za guvernerja
ZM bo prvič izplačala dividende, NLB z novo upravo, nastopil guverner Marko Kranjec
2007 Pozareport

Odpri galerijo

Delničarji Zavarovalnice Maribor so na skupščini, na kateri je bilo prisotnega 99,57 odstotka kapitala, potrdili revidirano letno poročilo za leto 2006, v katerem je družba ustvarila 1,39 milijarde tolarjev oz. 5,79 milijona evrov bilančnega dobička. Zavarovalnica bo letos prvič izplačala dividende, in sicer bo zanje namenila 2,1 milijona evrov, so sporočili iz zavarovalnice.
Zavarovalnica je lani na področju premoženjskih zavarovanj zbrala za 36,9 milijarde tolarjev (154 milijonov evrov) premij, na področju življenjskih zavarovanj pa za 13,5 milijarde tolarjev (56,3 milijona evrov) premij in tako na področju življenjskih zavarovanj povečala tržni delež. Skupaj so v letu 2006 zbrali 50,4 milijarde tolarjev premij (210,3 milijona evrov) in imeli v Sloveniji 12,2-odstotni tržni delež.
"S poslovanjem v letu 2006 smo zadovoljni, saj nam je uspelo zbrati za 11,71 odstotka več bruto premije in smo tako rasli hitreje kot zavarovalniški trg. Za letošnje leto pa načrtujemo, da bomo zbrali 229 milijonov evrov premij in tako povečali zbrano premijo za 8,3 odstotka," je po skupščini dejal predsednik uprave Zavarovalnice Maribor Drago Cotar.
Skupščina je sprejela sklep, da se za izplačilo dividend nameni 2,1 milijona evrov, v rezerve iz dobička družbe bodo razporedili 3,6 milijona evrov bilančnega dobička, člani nadzornega sveta pa prejmejo nagrado v skupnem bruto znesku 14,8 milijona tolarjev (62.000 evrov). Delničarji so tudi podelili razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe za lani ter za revizorja za leto 2007 imenovali družbo za revidiranje BDO EOS Revizija iz Ljubljane.
Skupščina je določila tudi nove višine sejnin za nadzorni svet. Tako bo predsednik nadzornega sveta od 16. julija letos prejemal 850 evrov, član nadzornega sveta pa 650 evrov sejnine. Skupščina se je seznanila tudi s sklepom, da je svet delavcev v nadzorni svet za štiriletni mandat imenoval Branka Tekmeca.
Nova Ljubljanska banka (NLB) pa ima od danes petčlansko upravo, v kateri so poleg predsednika uprave Marjana Kramarja še člani Claude Deroose, Alojz Jamnik, Matej Narat in Miran Vičič. Kot so sporočili iz NLB, bo nova uprava nadaljevala zastavljeno strategijo razvoja skupine NLB. Ta predvideva širitev in rast na tujih trgih, ohranitev tržnega deleža v Sloveniji in učinkovito upravljanje stroškov. Iz uprave sta odšla Andrej Hazabent in Borut Stanič, ki pa ostajata v NLB.Deroose, ki ga je v upravo imenovala belginska banka KBC kot 34-odstotna lastnica NLB, je v upravi zadolžen za področja upravljanja s tveganji, financ in zalednih služb. Jamnik je pristojen za področje poslovanja z velikimi podjetji, Narat za zakladništvo, investicijsko bančništvo, poslovanje z mednarodnimi institucijami in dokumentarno poslovanje, Vičič pa za poslovno mrežo, marketing, koordinacijo in plačilne sisteme.Za razširitev uprave NLB so se nadzorniki odločili januarja, ko so predlagali, da naj bi štela šest članov. Ker se eden od povabljenih kandidatov ni odzval, so sklenili število članov uprave povečati na pet. "Če bo banka ugotovila, da bo potrebovala še enega človeka, bo o tem obvestila nadzorni svet, ki bo odločal o morebitni izvedbi razpisa za še enega člana uprave," je v začetku julija povedal predsednik nadzornikov v odstopu in državni sekretar na ministrstvu za finance Žiga Lavrič. NLB, ki po navedbah nadzornikov posluje odlično, je sedaj pred dokapitalizacijo in pred oblikovanjem novega nadzornega sveta. Postopki povečanja osnovnega kapitala v višini 100 milijonov evrov naj bi se zaključili nekje do konca avgusta.
Danes je uradno nastopil tudi novi guverner Banke Slovenije Marko Kranjec. Kranjca je za guvernersko funkcijo državni zbor potrdil 19. junija, tri dni kasneje pa je predsednik DZ France Cukjati objavil sklep o njegovem imenovanju za šestletno mandatno obdobje. Banka Slovenije je tako po skoraj treh mesecih, ko je šestletni mandat potekel Mitji Gaspariju, in po osmih mesecih od objave javnega poziva predsednika države, dobila novega guvernerja.

Sorodne vsebine

Galerija slik

Teme
Drago Cotar Branka Tekmeca Marjana Kramarja Claude Deroose Alojz Jamnik Matej Narat Miran Vičič Andrej Hazabent Borut Stanič Žiga Lavrič marko kranjec france cukjati Mitji Gaspariju

objavi na pozareport.si

Zadnji komentarji

điđimiđi

2018-10-14 20:18:01


premalo

Prijatelji

NAJBOLJ OBISKANO

Danes prvi dan za guvernerja